Doprava zadarmo s Packetou nad 59.99 €
Pošta 4.49 SPS 4.99 Kuriér GLS 3.99 Zberné miesto GLS 2.99 Packeta kurýr 4.99 Packeta 2.99 SPS Parcel Shop 2.99

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

vydané spoločnosťou Libristo Media s.r.o., IČO: 04448367, so sídlom Sychrov 55, 755 01 Vsetín na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.libristo.sk.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Libristo Media s.r.o., IČO: 04448367, so sídlom Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 63649, ktorú zastupuje Lukáš Kavina, Václav Kadlec, Josef Žák, jednatelia, (ďalej tiež len „my“ alebo „správca“).


Cieľom tohto dokumentu je informovať vás o všetkých informáciách týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali tieto zásady spracovania osobných údajov. Ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom info@libristo.sk alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Vaše osobné údaje spracúvame zo zákonných dôvodov, na plnenie zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Ak osobné údaje nespracúvame z niektorého z týchto troch uvedených dôvodov, vyžiadame si váš súhlas. Dbáme na to, aby sa vaše osobné údaje spracúvali v súlade s nasledujúcimi zásadami:

rozumné limity, to znamená, že vaše osobné údaje používame v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté;
transparentnosť, inými slovami vás vopred informujeme, aké osobné údaje spracúvame, prečo, ako dlho a komu vaše osobné údaje odovzdávame, a
bezpečnosť, vždy pracujeme s technológiami a internými postupmi tak, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí; samozrejme, naše interné nastavenia sledujeme, vyhodnocujeme a prijímame v súlade s vývojom moderných technológií.


Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách opakujú.


E-shop
internetový obchod prevádzkovaný správcom, dostupný na https://www.libristo.sk;
GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679;
Obchodné oznámenia spravidla e-mailová správa alebo esemeska zaslaná používateľovi s cieľom propagácie podobných produktov a služieb;
Objednávka dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu;
Osobné údaje akékoľvek informácie o používateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;
Používateľ fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, prípadne používateľa našich webových stránok, označovaného aj ako „vy“;
Spracovateľ vykonáva činnosti spracovania osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;
Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, ktoré sa vykonávajú pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zosúladenie alebo skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie;
Osobitné kategórie osobných údajov také osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské vyznanie alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotný stav, sexuálny život alebo sexuálnu orientáciu fyzickej osoby. Za zvláštnu kategóriu údajov sa považujú i genetické a biometrické údaje, ak sa spracúvajú s cieľom jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby. 

 

1 AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, AKO ICH ZÍSKAVAME, NA AKÝ ÚČEL A AKO DLHO ICH UCHOVÁVAME

Spracúvame o vás tieto osobné údaje:

• meno a priezvisko;
• kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo);
• fakturačné a bankové údaje (údaje potrebné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar);
• poznámka k objednávke;
• informácie, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie s nami (predovšetkým pôjde o vaše otázky a odpovede na vaše otázky, komunikácia s vami);
• login k používateľskému účtu a správanie v používateľskom účte (najmä údaje vyplnené používateľom v používateľskom účte, história nákupov, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu);
• Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, TikTok, Youtube), ako aj vaše profilové meno (prezývka) na týchto sociálnych sieťach a vaše verejne dostupné informácie na vašich profiloch,
• IP adresa;
• cookies.

Nespracovávame osobitné kategórie osobných údajov.

 

2 AKO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Všeobecne k času spracovania osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu po celý čas trvania kúpnej zmluvy a ďalej na čas nevyhnutný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a nami a možného uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (napr. uplatnenie práv z chýb tovaru v rámci reklamácie, uplatnenie záruky na tovar a pod.).

3 S AKÝM CIEĽOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Registrácia, zriadenie používateľského účtu. Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne zriadením používateľského účtu v e-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu používateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka.

Webové stránky e-shopu. Spracúvame aj informácie o tom, kedy ste navštívili a prezreli si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. vašu IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú lokalitu, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo nastavení vášho jazyka. Môžeme sa tiež pozrieť na históriu vášho správania na webových stránkach, napr. ktoré odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý ponúkaný tovar sa vám zobrazuje. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu alebo podobného zariadenia, môžeme spracúvať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (údaje o vašom mobilnom telefóne a pod.).

Tieto údaje môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo prostredníctvom súborov cookie alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá používania súborov cookie a ďalších sledovacích technológií sú podrobnejšie opísané v našom poučení o cookies.

Plnenie zmluvného vzťahu. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, resp. riadne vybavenie objednávky a s tým súvisiacich povinností.

Zlepšenie poskytovania našich služieb, propagácia tovaru a služieb. Môžeme spracúvať osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, od našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s osobnými údajmi, ktoré nám boli poskytnuté dobrovoľne.  Prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené poskytovať nám tieto informácie. Ide napr. o demografické informácie, IP adresy a súbory cookie. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagáciu nášho tovaru.

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami na správe a zobrazovaní našej reklamy na webových stránkach tretích strán.

Súťaže a iné propagačné akcie. Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí môžeme robiť prieskumy, usporadúvať súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť v našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií vás môžeme požiadať o osobné údaje, napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, používateľské meno a podobné údaje. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na správu týchto propagačných akcií alebo na iné účely, ak sú uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie.

Sociálne siete. Máme profily na Facebooku, Instagrame LinkedIN, Twitteri, TikTok a YouTube. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály poskytnuté prostredníctvom platformy sociálnych médií sa tiež poskytujú v súlade so zásadami spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov sa v rámci každej zo spomenutých platforiem rieši samostatne.

Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Ak ste nás kontaktovali e-mailom, prostredníctvom kontaktného formulára alebo sociálnych médií, spracúvame vaše osobné údaje na účel vybavenia vašej otázky.

Prihláste sa na odber obchodných oznámení (newsletter). Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettera, budeme vám na základe vášho súhlasu posielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu nášho tovaru a služieb. Ak už nechcete dostávať e-maily, kliknite na odkaz na odhlásenie, ktorý je v pätičke každého nášho e-mailu.

Obchodné oznámenia pre našich zákazníkov (newsletter). Na základe nášho oprávneného záujmu môžeme zákazníkom zasielať obchodné oznámenia s cieľom propagovať náš tovar a služby, kým sa sami neodhlásia z odberu obchodných oznámení. Vďaka tomu je možné ľahko kliknúť na každú komerčnú správu, ktorú posielame e-mailom. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme využiť aj telefónne číslo registrovaného používateľa s cieľom šírenia obchodného oznámenia prostredníctvom SMS. V takomto prípade sa môže používateľ odhlásiť z odberu SMS zaslaním krátkej správy na e-mail: info@libristo.sk. Proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vzniesť námietku (bližšie v časti venujúcej sa vašim právam).

Hodnotenia zákazníkov. Podeliť sa o svoje skúsenosti s nákupom a posúdiť jednotlivý tovar môžete v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Na vyhodnotenie vašej spätnej väzby týkajúcej sa jednotlivých kúpených tovarov môžeme využiť iných spracovateľov.

Platba kartou. Ak nám poskytnete údaje o svojej kreditnej karte, nemáme prístup k úplným údajom. Vieme len, že platíte kartou a údaje o karte spracúvajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu sprocesujú.

4 ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chápeme, že niekedy je pre vás ťažké prečítať množstvo textu venujúceho sa tomu, ako a prečo spracúvame vaše osobné údaje a odkiaľ ich získavame. Aby sme vám poskytli rýchle a prehľadné základné informácie o spracovaní vašich osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke:

Ktorých osobných údajov sa to týka
 

 

Účel spracovania osobných údajov

 Zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov
 
Čas spracovania
 
 Spracovatelia
 

 meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dodacia adresa a informácie o objednanom tovare
 

Vybavenie objednávky, vedenie používateľského účtu
 

 Plnenie zmluvy
 

Počas trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami
 

Webglobe.com

Mall.sk

Cookiebot.com

Zásilkovna, s.r.o

Frogman,s.r.o

PayU

GoPay


fakturačné údaje, bankové spojenie a informácie o objednanom tovare
 

 Vedenie účtovníctva
 

Plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti
 

Daňové doklady na 15 rokov
 

Webglobe.com

ADK Vsetín

 

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo zákazníka, údaje o uzavretej kúpnej zmluve, potrebné platobné údaje
 

Vybavenie reklamácií u spotrebiteľov či sťažností
 

 Plnenie zákonnej povinnosti
 

Počas trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a potom počas obdobia 4 rokov po jeho ukončení
 

Asana

Slack


meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákazníka

Priamy marketing (najmä zasielanie newslettrov zákazníkom)
 
Oprávnený záujem na propagáciu podobných služieb

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení
 

2 roky od posledného aktívneho prezretia si newslettra, pokiaľ sa neodhlásite z odberu skôr
 

Webglobe.com

 

pseudoanonymizované identifikátory registrovaných používateľov, IP adresa
 

Bežná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok, zisťovanie chýb servera a predchádzanie podvodom a útokom na server
 

Oprávnený záujem alebo súhlas
 

Konkrétny čas uloženia súborov cookie sa líši podľa konkrétneho druhu súborov cookie
 

Google Marketing Platform

Google Tag Manager

Hotjar

MS Bing


meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo
 

Odpoveď na správu zaslanú prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo sociálnej siete
 

Súhlas so spracovaním s cieľom vybavenia otázky
 

Osobné údaje budú vymazané po vybavení vašej otázky, ale neplatí to v prípade, ak sa stanete naším zákazníkom.
 

Instagram

Facebook

Linkedin

Youtube

TikTok

Twitter


 meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo potenciálnych zákazníkov, IP adresy a iné technické identifikátory
 

 Marketing a propagácia našich webových stránok
 

 Súhlas
 

 Počas trvania súhlasu sa môže čas uloženia cookies líšiť v závislosti od druhu cookies.
 

Google Ads

Instagram

Facebook

Linkedin

Youtube

TikTok

Twitter

meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare
 

Poskytnutie e-mailu zákazníka tretej strane s cieľom hodnotenia spokojnosti zákazníkov
 

 Oprávnený záujem
 

 Počas trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a potom počas obdobia 4 rokov po jeho ukončení
 

Heureka.sk

Trustpilot 

 

5 NAŠE POVINNOSTI Z POHĽADU ÚČTOVNÍCTVA A DANÍ

Vezmite, prosím, na vedomie, že niektoré osobné údaje spracúvame z dôvodov, pre ktoré sme na to zo zákona povinní. Účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) sme povinní archivovať 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Tiež sme povinní uchovať faktúru 3 roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa alebo iná identifikácia používateľa a podrobnosti o kúpenom tovare.

Prosím, ďalej vezmite na vedomie, že sme povinní archivovať daňové doklady 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnilo plnenie. Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa alebo iná identifikácia používateľa a podrobnosti o kúpenom tovare a/alebo poskytnutých digitálnych službách.

 

6 AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa zachovávať primerané technické opatrenia s ohľadom na stav techniky, náklady na ich zavedenie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre používateľov, a to vo všetkých oblastiach, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka e-shopu, agenda zamestnancov, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

A. pravidelné zálohovanie údajov používateľa;
B. aktualizácie antivírusových softvérových systémov;
C. naše údaje na serveroch sú šifrované;
D. prístup do nášho informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje, je kontrolovaný podľa jednotlivých používateľov (našich zamestnancov).

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa dodržiavať tieto opatrenia:
A. naši zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú viazaní mlčanlivosťou; a
B. naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany osobných údajov.

7 KEDY PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené našim obchodným partnerom (spracovateľom) alebo iným tretím stranám, ak to vyžaduje zákon.

Spracovatelia. Využívame len overených spracovateľov, s ktorými máme uzatvorenú písomnú zmluvu a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky, aké poskytujeme vám. Ide len o spracovateľov, ktorí pochádzajú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín, s ktorými sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR a ktorí poskytujú vašim osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade uplatňovania GDPR a českých právnych predpisov. Všetci títo spracovatelia sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nesmú využiť poskytnuté osobné údaje na žiadny iný účel, než na ktorý sme ich poskytli v súlade s týmito zásadami. Pre každý jednotlivý dôvod a účel spracovania osobných údajov sme uviedli konkrétnych spracovateľov.

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme odovzdať tretím stranám mimo spracovateľa, ak to vyžaduje zákon alebo na základe zákonných požiadaviek orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

8 AKÉ MÁTE PRÁVA?

Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom a o opravu, zmenu, výmaz alebo obmedzenie spracovania osobných údajov tam, kde sú nepresné alebo boli spracované v rozpore s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Máte právo na prenosnosť osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ktoré nevykonávame).

Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete uplatniť na e-maile info@libristo.sk, osobne alebo poštou na našu adresu.

Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť bezodkladne, najneskôr však do 1 mesiaca. Môžu však nastať okolnosti, za ktorých nemôžeme poskytnúť prístup (napríklad ak požadované informácie ohrozujú súkromie iných osôb alebo iné legitímne práva, alebo ak by náklady na poskytnutie prístupu boli neprimerané rizikám ohrozujúcim súkromie jednotlivca v danom prípade). Pred vykonaním akýchkoľvek krokov týkajúcich sa práv subjektov údajov môžeme urobiť primerané kroky na overenie totožnosti používateľa.


Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR budete mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od správcu:

• potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
• informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, plánovanom trvaní spracúvania, existencii práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa používateľov alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo namietanie proti tomuto spracúvaniu, práve podať sťažnosť dozornému orgánu, akýchkoľvek dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak neboli získané od používateľov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, vhodných zárukách v prípade prenosu údajov mimo Európskej únie,
• v prípade, že nebudú nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb, i kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený účtovať za kópiu osobných údajov primeraný poplatok.


Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepresných osobných údajov. Tiež máte povinnosť informovať nás o zmenách vašich osobných údajov (napr. evidencia používateľského profilu). Tiež ste povinní poskytnúť súčinnosť, ak sa zistí, že osobné údaje, ktoré spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, ale vždy s ohľadom na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nemôžeme preukázať oprávnené dôvody na spracovanie takýchto osobných údajov. Máme zavedené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo výmazu osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR máte právo na obmedzenie spracovania až do vyriešenia sťažnosti, ak namietate proti presnosti osobných údajov, dôvodom ich spracovania alebo ak namietate proti ich spracovaniu.

Právo na oznámenie o oprave, výmaze alebo obmedzení spracovania

Podľa čl. 19 GDPR máte právo byť informovaní v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. Ak sa osobné údaje opravia alebo vymažú, budeme o tom informovať jednotlivých príjemcov, okrem prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR máte právo na prenosnosť údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať o prenos týchto údajov inému správcovi.
Ak poskytnete osobné údaje v súvislosti s našimi zmluvnými povinnosťami alebo na základe súhlasu a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, máte právo získať tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky možné, údaje sa môžu preniesť aj vami určenému správcovi za predpokladu, že osoba konajúca v mene príslušného správcu bude riadne určená a môže byť splnomocnená. Ak by výkon tohto práva mohol mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích strán, vašej žiadosti nemožno vyhovieť.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.
Ak je podaná námietka v prípade spracovania súvisiaceho s priamym marketingom, ukončíme spracovanie bez zbytočného odkladu.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť vykonané výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvnilo. Upozorňujeme však, že nevykonávame automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre používateľa údajov.

 

9  ZÁVER

Tieto Zásady spracovania osobných údajov možno zmeniť len písomne. Používatelia budú o tom informovaní prostredníctvom našich webových stránok.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa našich Zásad spracovania osobných údajov nás, prosím, kontaktujte na adrese info@libristo.sk.

V prípade nespokojnosti môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac na https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1.6.2024.

Prihlásenie

Prihláste sa k svojmu účtu. Ešte nemáte Libristo účet? Vytvorte si ho teraz!

 
povinné
povinné

Nemáte účet? Získajte výhody Libristo účtu!

Vďaka Libristo účtu budete mať všetko pod kontrolou.

Vytvoriť Libristo účet